ژئودیتا

انواع دوربین های نقشه برداری – 3 دوربین محبوب نقشه برداری

این نوع دور بین ها مختصات نقاط مختلف به صورت محلی بر مبنای دیتوم را ارائه خواهند داد. دیتوم تعریفی می باشد که توسط کاربر در آن محل محدود خاص انجام شده است. دوربین های نقشه برداری با استفاده از ایجاد و ساخت یک شبکه مختصات نقاطی که می خواهند را نسبت به یک و با چند نقطه دیگر ارائه خواهند داد؛ این نقاط باید نقاطی معلوم باشد و مختصات آن از قبل شناخته شده باشد.

برای درک بهتر این موضوع تصور کنید این دوربین های نقشه برداری را بر روی یک نقطه خاص، تراز کرده و سانتراژ را بر روی یک نقطه انجام داده اید؛ شما می توانید این نقطه را با سایز نقاط مشاهده کنید و طول و زاویه را تشخیص دهید و با استفاده از رابطه های مرسوم مختصات نقاط موجود در این شبکه را تعیین کرده و موقعیت های آن ها را نسبت به نقطه اولیه خود محاسبه کنید

معرفی انواع دوربین‌ های نقشه ‌برداری و کاربرد آنها

دوربین های نقشه برداری کارایی بسیار مهمی در امور ساخت و ساز دارند

از راه هایی که شما می توانید دوربین های نقشه برداری را با یکدیگر مقایسه کنید، نوع عملکرد آن ها می باشد. این نوع از دوربین ها به صورت کلی به 3 دسته تقسیم بندی می شوند که عبارت اند از: زاویه یاب، تزاریاب و نوع سوم دوربین های نقشه برداری، این ابزاری می باشد که ترکیب این دو مورد دور بین را در خود دارد و برای اندازه گیری  همزمان ارتفاع و زاویه به کار می روند، به زبان ساده تر ترازیاب – زاویه یاب نام دارد.

خدمات ماتهیه نقشه توپوگرافی در استان البرز

دوربین نقشه برداری برای به انجام رساندن عملیات های مختلف اعم از مختصات دهی، ارتفاع دهی برای نقاط مختلف به کار می روند و این کار نیازمند به یک دید مستقیم به نقطه مورد نظر می باشد. در نتیجه در برداشت نقطه به وسیله انواع دوربین های نقشه برداری باید دید شما به نقطه مورد نظر خود مستقیم باشد.

در هنگام تعیین موقعیت نقطه خود اگر شما دارای مختصات جهانی دقیق نقطه باشید که از طریق مشاهده های دستگاه های گیرنده اعم از gps و gnss تعیین شده باشد، می توانید موقعیت های نقاط دیگر را به صورت جهانی محاسبه کنید و  به راحتی به دست آورید. در این صورت کل شبکه شما به صورت جهانی تعیین شده است و از دقت بالایی نیز برخوردار شده است.

دوربین های نقشه برداری برای محاسبه اختلاف 2 نقطه نیز مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع از انواع دوربین های نقشه برداری امروزه زاویه، طول و هر دوی آن ها را به صورت هم زمان اندازه گیری می کند می توانیم دوربین های نقشه برداری را به انواع زیر تقسیم بندی کرد. در ادامه بررسی کامل و نحوه کار با این دستگاه را برای شما شرح خواهیم داد.

دوربین نقشه برداری نیوو

مدل نیوو

این نوع از انواع دوربین نقشه برداری برای اندازه گیری اختلاف ارتفاع بین 2 نقطه و تعیین ارتفاع نقاط مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. مدل های نیو شامل خود دور بین، سه پایه، تراز می باشد. این نوع از دوربین های نقشه برداری شامل 2 عدسی شیئی و چشمی است.

بر روی این عدسی ها 2 تار به نام رتیکول طراحی شده است که برهم عمود می باشند و در صورتی که ممدل نیو با خط افقی تراز باشد کاملاً افقی و عمومی هستند. تراز شامل یک تراز کروی است و سه پایه ای که برای این مدل طراحی شده نیز متحرک بوده و دارای دو تراز لوبیایی در طرفین آن می باشد. در وسط این سه پایه شما شاهد یک شاغول کوچک برای اطمینان از عمود بودن سه پایه خواهید بود.

کاراییاندازه گیری اختلاف ارتفاع بین 2 نقطه و تعیین ارتفاع نقاط مختلف
اعضای و قطعاتخود دو ربین، سه پایه، تراز
2 عدسی شیئی و چشمیبر روی این عدسی ها 2 تار به نام رتیکول طراحی شده است.
ترازشامل یک تراز کروی
سه پایهمتحرک
دارای دو تراز لوبیایی در طرفین
در وسط سه پایه شاغول کوچک قرار داده شده است.

طرز کار دوربین نقشه برداری نیوو

برای کار با این مدل باید ابتدا یک نقطه را به عنوان ایستگاه اصلی خود انتخاب کنید که اشراف خوبی به دیگر نقاط شما داشته باشد. سه پایه را در محل مورد نظر محکم کنید و باید با استفاده از دو تراز لوبیایی آن که در طرفین سه پایه قرار دارد، سه پایه را تراز کنید. پس از تراز کردن سه پایه خود و فیکس کردن آن بر روی زمین نیوو را روی آن قرار دهید.

اگر قصد خرید سازه کناف در استانا لبرز را دارید روی لینک زیر کلیک کنیدخرید آنلاین سازه کناف

بعد از گذراندن این مراحل یک فرد با استفاده از ژالن و میر به نقاط مورد نظر رفته و آن ها را با استفاده از تراز نبشی موازی با خط افق قرار خواهد داد. تئودولیت باید بر روی میر متمرکز باشد و هر عددی که در تقاطع های دو تار رتیکول ظاهر می شود را باید یادداشت کنید. بعد از اتمام مراحل مذکور با استفاده از متر لیزی یا متر های در دسترس دیگر باید فاصله زمین بین نقطه و محل قرار گیری را اندازه گیری کنید. این عمل برای تمامی نقاط باید صورت بگیرد.

دوربین تئودولیت

مدل تئودولیت

مدل های تئودولین می توانند در تعیین زاویه که هم به صورت افقی و هم به صوت قائم می باشند را اندازه گیری کنند. مهندسین می توانند با استفاده از این 2 پارامتر یعنی زاویه و فاصله عملیات پیمایش را با استفاده از محاسبه مختصات نقشه های مورد نظر خود  عملی کنند و مختصات دیگر نقاط را نیز اندازه گیری کنند.

این نوع از دوربین های نقشه برداری برای تعیین زاویه و فاصله کارایی دارند. این مدل شامل خود دور بین، تراز، سه پایه می باشد. این نوع دارای عدسی شیئی و عدسی چشمی است که دارای تارهای رتیکول عمود بر هم هستند. در پایین تئودولیت شما شاهد تراز کروی شکل می باشید که برای تراز کردن طراحی شده است. سه پایه این دوربین یک سه پایه که در زمین فرو رود، دو تراز لوبیایی در طرفین که برای تراز این سه پایه به صورتی افقی به کار می رود را در خود دارا می باشد.

کاراییتعیین زاویه و فاصله
اعضا و قطعاتشامل خود دو ربین، تراز، سه پایه
عدسیدارای عدسی شیئی و عدسی چشمی
ترازدارای تارهای رتیکول عمود بر هم
تراز کروی شکل
سه پایهشامل یک سه پایه که در زمین فرو رود
دو تراز لوبایی در طرفین

طرز کار دوربین تئودولیت

شما در ابتدا باید یک نقطه را با تمامی نقاط مورد نظر خود اشراف دهید، سه پایه را تراز کنید و این مدل را بر روی آن قرار دهید، دقت شود این نوع نیز باید به درستی تراز شود تا اشتباهی در کار رخ ندهد. بعد از اتمام این مراحل باید فردی را به همراه ژالن و میره به نقطه های مورد نظر بفرستید و بعد از تراز کردن میرو ژالن که به وسیله تراز نبشی می باشد اقدام به قراول روی نقاط کنید.

برای به دست آوردن زاویه بین 2 نقطه ابتدا باید روی ی نقطه به صورت کامل قراول را انجام دهید و عددی که روی لمب افقی مشخص می شود را یادداشت کنید و سپس به سراغ دیگر نقاط رفته و همین کار را تکرار کنید، شما با استفاده از این اعداد با کم کردن 2 عدد زاویه افقی بین این دو نقطه به دست خواهد آمد.

خدمات ویزه مانقشه برداری در استان البرز

برای به دست آوردن زاویه عمودی یک نقطه باید در ابتدا روی این مدل را بر روی خط افقی تراز کرده و بعد از آن به قراول می پردازیم و زاویه عمودی به دست آمده را یادداشت می کنیم این عدد ممکن است زیر سطح افق و یا بالای سطح افق باشد. شما می توانید فاصله افقی و مایلی نقاط را نیز با استفاده از این نوع و فرمول های مهندسی نقشه برداری به راحتی به دست آورید.

دوربین توتال استیشن

دوربین توتال استیشن

این نوع از انواع دوربین های نقشه برداری از ترکیب دو مدل تشکیل شده است. شما با استفاده از این نوع ابزار می توانید همزمان هم به اندازه گیری ارتفاع پرداخته و هم زاویه، فاصله افقی را نیز به دست آورید. این نوع ها در اوایل وارد شدن به بازار به صورت اپتیکی بودند اما امروزه این ابزار ها دارای انواع دیجیتالی در خود می باشند که کار مهندس نقشه بردار را بسیار آسان و راحت تر از گذشته کرده است.

بسیاری از مهندسین نقشه برداری کار با این مدل را به صورت اپتیکی را ترجیح می دهند به دلیل آن که دارای دقت بالاتر از نمونه دیجیتالی می باشند و امروزه در بسیاری از نقاط دنیا از این نمونه های اپتیکی استفاده می شود.

نمونه های دیجیتالی در این نوع از ابزار ها این توانایی را دارند که بعد از به انجام رساندن عملیات نقشه برداری یک خروجی از داده های به دست آورده را به مهندس ارائه دهند و سپس با استفاده از نرم افزار های مهندسی نقشه برداری اقدام به تهیه نقشه کند. این امر باعث شده تا کار بسیار سریع تر از قبل پیش برود و کار مهندسین نقشه بردار نیز بسیار آسان تر از تهیه نقشه به صورت دستی کرده است.

کاراییاندازه گیری ارتفاع
اندازه گیری زاویه
اندازه گیری فاصله افقی
فاصله مایلی
انواعاپتیکی
دیجیتالی
ویژگیدارای طول یاب الکترونیک به نام EDM
دقت بسیار بالا در اندازه گیری
سریع تر به پایاین رساندن نقشه برداری

نحوه کار با دوربین total station

همان طور که در بالاتر نیز به این موضوع اشاره شد این نوع از دوربین های نقشه برداری ترکیبی از دو دوربین نیوو و تئودولیت می باشد. این دوربین یکی از قوی ترین دوربین نقشه برداری به حساب می آید؛ نمونه توتال استیشن به یک طول یاب الکترونیک به نام EDM مجهز شده است.

مهندسین نقشه بردار با استفاده از این دوربین ترازیاب و زاویه یاب می توانند به راحتی و هم زمان به اندازه گیری ارتفاع، زاویه، فاصله افقی، فاصله مایلی بپردازند. دوربین توتالی استیشن یکی از کامل ترین دوربین های نقشه برداری به شمار می رود و برای انجام نقشه برداری به مهندسین پیشنهاد می شود.

سایر خدماتانجام ماده 100 ساختمان در استان البرز

این نوع از دوربین ها بر مبنای دقت، ویژگی، اندازه گیری و… به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند. اما برای انتخاب نوع مناسب برای انجام عملیات های خاص،  انتخاب خود را بر اساس دقت دوربین، حجم و مساحت پروژه، ابزار و شرایط انجام عملیات و… در نظر داشته باشید.

سخن آخر

دوربین های نقشه برداری به صورت کلی به 2 دسته ارتفاع سنج و زاویه سنج تقسیم بندی می شوند که نام دوربین های آن ها عبارت اند از نیوو و تئولویت که در بالاتر به صورت کلی این دوربین ها را برای شما معرفی کردیم. امروزه یک دوربین دیگر نیز به بازار ها عرضه شده است که به صورت هم زمان ارتفاع و زاویه را اندازه گیری خواهد کرد که نام این مدل ها توتال استیشن می باشد. امروزه شرکت های مختلفی وجود دارند که اقدام به تولید این نوع از دوربین ها کرده اند که عمدتا خارجی هستند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا